0

حذف اطلاعات

از حذف اطلاعات اطمینان دارید؟

آموزش نحوه فلش زدن توسط پروگرامر

آموزش نحوه فلش زدن توسط پروگرامر

پس از قرار دادن آی سی بر روی پروگرامر با اجرای نرم افزار پروگرامر و انتخاب فایل فلش (Dump FIle) و فشردن دکمه پروگرام دستگاه شروع به ریختن فایل ها خواهد کرد...

پروگرم

پروگرم

پروگرم

جستجوی مطلب