0

حذف اطلاعات

از حذف اطلاعات اطمینان دارید؟

نکات ایمنی سوراخکاری

نکات ایمنی سوراخکاری

• جهت انجام سوراخکاری ایمن با دریل های برقی، رعایت نکات ایمنی ذیل ضروری است:

محافظت از تجهیزات دوربین مداربسته در برابر نوسان ولتاژ و رعد و برق

محافظت از تجهیزات دوربین مداربسته در برابر نوسان ولتاژ و رعد و برق

اگر یک ضربه مستقیم رعد و برق به دوربین مداربسته و تجهیزات نظارتی شما وارد شود هیچ راهی برای جلوگیری از آسیب دیدن تجهیزات به صورت کامل وجود ندارد.

نکات ایمنی کار با برق

نکات ایمنی کار با برق

خیلی از اوقات دیدیم که بعضی از همکاران محترم با توجه به اطلاعات کمی که از برق گرفتگی دارند میترسند دست به سیم دارای بار بزنند، یا نکات ایمنی را رعایت نمی کنند

نکات ایمنی نصب دوربین مدار بسته برای آسانسور

نکات ایمنی نصب دوربین مدار بسته برای آسانسور

همواره هنگام نصب ایمنی شما از هر چیزی مهم تر است.

جستجوی مطلب